Senam Irama (Materi Penjas Orkes SMP/MTs Kelas 7)


Artikel yang terkait dengan judul :Senam Irama (Materi Penjas Orkes SMP/MTs Kelas 7)

Senam Irama (Materi Penjas Orkes SMP/MTs Kelas 7) ✓ Pada bab ini, teman - teman akan belajar tentang senam yang diiringi dengan musik/ irama.
Oleh sebab senam tersebut diiringi dengan musik/irama, maka disebut dengan senam irama.
Tujuan diadakannya senam irama yaitu untuk melatih dan menjaga kebugaran tubuh supaya tetap terjaga kesehatannya. Tentunya teman - teman ingin sehat, kan? Apakah ada kegiatan senam irama di sekolahmu? Supaya badan tetap sehat, kuat, dan juga energik, mari kita lakukan senam irama. Apabila belum bisa melakukannya, tidak ada salahnya kita pelajari dan praktikkan secara bersama-sama teknik dasar senam irama seperti yang akan dibahas kali ini.

Tujuan mempelajari senam irama diharapkan teman - teman dapat :
 • melakukan teknik dasar senam irama tanpa alat, gerak langkah kaki mengikuti irama, serta nilai disiplin, estetika, toleransi & keluwesan.
 • melakukan teknik dasar senam irama tanpa alat, gerak mengayun satu lengan mengikuti irama, serta nilai kedisiplinan, estetika, toleransi & keluwesan.
 • melakukan teknik dasar senam irama tanpa alat gerak mengayun dua lengan.
 • melakuakan teknik dasar senam irama tanpa alat gerak melangkah dan mengayun.

Senam Irama (Materi Penjas Orkes SMP/MTs Kelas 7)

Daftar Isi

1. Gerakan Melangkahkan Kaki
2. Gerakan Mengayun Lengan
3. Melangkah dan Mengayun
senam irama
Senam irama yaitu bentuk - bentuk gerakan senam yang diikuti dengan irama yang bentuknya bisa berupa musik, tepukan tangan, atau hitungan, atau bisa juga dengan ketukan yang diberikan oleh pemberi aba-aba. Tekanan dalam senam irama yaitu ada pada 1). irama, 2). fleksibilitas, 3). kontinuitas gerak, dan juga 4). irama pengiringnya. Keempat hal itu dapat dukungan dengan melakukan latihan-latihan senam irama dengan cara yang teratur dan disiplin. Latihan senam irama yang baik jika dilakukan dengan cara bersama-sama karena akan terlihat gerakan yang kompak dan serasi. Teknik - teknik dasar merupakan latihan-latihan senam irama pada tahap awal. Untuk gerakannya antara lain meliputi: gerak langkah kaki, ayunan tangan, serta kombinasi gerak langkah kaki dan juga ayunan tangan. Ayo kita belajar bersama mengenai senam irama tersebut.

Gerakan Melangkahkan Kaki

Gerakan-gerakan langkah kaki meliputi:

Jalan di Tempat Melangkah

Tata cara pelaksanaannya:
 1. Hitungan 1 sampai 3 adalah  jalan di tempat. 
 2. Hitungan 4 adalah melangkahkan kaki kanan ke kanan diikuti kaki kiri.
 3. Hitungan 5 sampai 7 adalah jalan di tempat. 
 4. Hitungan 8 adalah melangkahkan kaki kiri ke kiri diikuti kaki kanan.
Melakukan gerakan - gerakan jalan di tempat, sesudah itu teman - teman melangkah ke arah samping, ke arah depan, ke arah belakang, dan juga serong secara berulang - ulang hingga tercipta koordinasi gerak yang baik.

Langkah Biasa

Tata cara pelaksanaannya :
 1. Sikap awal berdiri dengan tegak, kedua tangan berada di pinggang.
 2. Hitungan 1 sampai 2 adalah melangkahkan kaki kiri ke depan di muka kaki kanan. Tumit senantiasa diangkat dengan tumpuan di atas ujung kaki.
 3. Hitungan 3 samapi 4 adalah melangkahkan kaki kanan ke depan kaki kiri dan rapatkan. Tumit senantiasa diangkat dengan tumpuan di atas ujung kaki. Setiap langkah selalu gerakan mengeper & pemindahan berat badan.

Gerakan Mengayun Lengan

Mengayun Satu Lengan

a. Mengayun tangan ke atas
Tata cara pelaksanaannya :
 • Berdiri tegak kedua tangan di samping badan.
 • Hitungan 1 samapai 2 adalah mengayunkan tangan kanan ke atas 2× hitungan, kembali ke sikap semula.
 • Hitungan 3 sampai 4 adalah mengayunkan tangan kiri ke atas 2× hitungan, kembali ke setiap semula.
 • Lakukan gerakan ini bergantian 2×8 hitungan.
b. Mengayun tangan ke samping
Tata cara pelaksanaannya :
 • Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu.
 • Kedua tangan ditekuk di depan dada.
 • Hitungan 1 samapi 2 adalah mengayunkan tangan kiri ke kiri 2× hitungan.
 • Hitungan 3 samapai 4 adalah kembali tangan kiri ditekuk.
 • Hitungan 5 samaapi 6 adalah mengayunkan tangan kanan ke kanan 2× hitungan.
 • Hitungan 7 samapai 8 adalah kembali tangan kanan ditekuk di depan dada.
 • Lakukan gerakan ini secara bergantian 2×8 hitungan.

Mengayun Dua Lengan

a. Mengayun kedua lengan ke atas
Tata cara pelaksanaannya :
 • Berdiri, posisi kedua kaki dibuka selebar bahu.
 • Kedua tangan berada di samping badan.
 • Hitungan 1 samapi 3 adalah mengayunkan kedua lengan ke atas 3× hitungan.
 • Hitungan 4 adalah kembali ke sikap awal.
 • Hitungan 5 sampai 7 adalah mengayunkan lagi kedua lengan ke atas.
 • Hitungan 8 adalah kembali ke sikap awal.
 • Lakukan secara berulang-ulang 2×8 hitungan.
b. Ayunan kedua lengan ke samping
Tata cara pelaksanaannya :
 • Berdiri.
 • Kedua tangan dengan posisi diluruskan ke depan.
 • Hitungan 1 samapai 3 adalah mengayun kedua tangan ke samping kiri 3× hitungan.
 • Hitungan 4 adaalh kedua tangan kembali ke posisi semula.
 • Hitungan 5 sampai 7 adalah mengayun kedua tangan ke samping kanan 3× hitungan.
 • Hitungan 8 adalah kedua tangan kembali pada posisi semula.
 • Lakukan gerakan mengayun kedua lengan ke kiri dan ke kanan tersebut 2×8 hitungan.

Melangkah dan Mengayun

Gereakan ini adalah gabungan antara gerakan melangkahkan kaki dengan mengayun lengan yang diiringi irama. Tujuannya adalah merangkaikan gerakan secara harmonis dan menampilkan gerakan yang indah.

Gerakan melangkah dan mengayun terdiri dari:

Melangkah dan Mengayun Kedua Lengan ke Atas

Tata cara pelaksanaannya :
 • Sikap aural berdiri tegak, kedua tangan berada di samping badan.
 • Hitungan 1 samapai 3 adalah kaki kiri melangkahkan serong ke depan yang diikuti gerakan mengayun kedua tangan ke belakang 3× hitungan.
 • Hitungan 4 adalah kembali ke sikap berdiri tegak, kedua kaki rapat kedua tangan di samping badan. 
 • Hitungan 5 samapai 7 adalah kaki kanan melangkah serong kanan lutut ditekuk, diikuti dengan ayunan kedua lengan ke atas belakang 3× hitungan.
 • Hitungan 8 adalah kembali ke sikap semula.
 • Lakukan gerakan tersebut secara bergantian 2×8 hitungan.

Melangkah dan Mengayun Kedua Lengan ke Samping

Tata cara pelaksanaannya :
 • Berdiri dengan posisi tegak, kedua kaki rapat, dan kedua lengan ke samping badan.
 • Hitungan 1 sampai 2 adalah kaki kiri melangkah ke depan dua langkah.
 • Hitungan 3 sampai 4 adalah mengayun kedua tangan ke samping kanan 2× hitungan.
 • Hitungan 5 sampai 6 adalah kaki kanan mundur dua langkah.
 • Hitungan 7 sampai 8 adalah mengayun kedua tangan ke samping kiri 2× hitungan.
 • Lakukan secara bergantian 2×8 hitungan.
Senam irama tanpa alat menciptakan nilai-nilai:
 • Kedisiplinan : Mengikuti gerakan melangkah & mengayun dengan serasi dan harmonis, Ketepatan gerakan dengan irama. 
 • Estetika : Gerakan menjadi indah & menarik, Terciptanya gerakan seni. 
 • Toleransi : Gerakan mengikuti kelompok, Kebersamaan.

Itulah artikel di aanwijzing.com yang berjudul Senam Irama (Materi Penjas Orkes SMP/MTs Kelas 7), semoga bermanfaat.

Selengkapnya materi penjas orkes kelas 7 ada di Materi Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (Penjas Orkes) SMP/MTs Kelas 7

Artikel www. Aanwijzing.com : Ayo membaca...!!! Lainnya :

Copyright © 2016 Aanwijzing.com | Google.com | Google.co.id | Design by Bamz | Powered by Blogger.